Obchodné podmienky

Názov spoločnosti: Eva Vingerová VINTEX
registrácia: živnostenský register Okresného úradu v Leviciach pod číslom 420-20232
Sídlo: Bitúnková 739/9, 936 01 Šahy
IČO: 43560717
IČ DPH: SK1075231564
email: vintex@vintex.sk
web stránka: www.vintex.sk

V prípade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak používate internetový obchod www.vintex.sk, súhlasíte bezvýhradne s Obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie.

Ceny a produkty

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu www.vintex.sk sú uvádzané vrátane 19% DPH. Všetky produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu sú vysokej kvality a je na ne poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcu.

Objednanie produktov

Odoslaním objednávky vybraných produktov zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednania s nákupným poriadkom e-shopu www.vintex.sk. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do nášho objednávkového systému (po prihlásení do systému s užívateľským menom a heslom) . Zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku pri objednávaní i dodatočne po prihlásení v systéme. Keď zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu poslaná kópia objednávky ako potvrdenie zapísaní objednávky do objednávkového systému www.vintex.sk. Keď sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Aktuálne spôsoby platby :

Zaplatením pri preberaní tovaru – Dobierka

  • tovar zaplatite pri preberaní
  • SR – poštovné a balné 5,28€
  • ČR – poštovné a balné 9,63€

Spôsob doručenia

  • Objednaný tovar vám bude doručený výhradne Slovenskou poštou alebo kuriérom spoločnosti GLS. Inú formu doručovania objednávok momentálne neposkytujeme.
  • Tovar vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Doba doručenia je 3 – 18 pracovných dní od prijatia objednávky. Zvyčajne je doba dodania jeden alebo dva dni po objednávke.

Garantujeme

  • Dodanie správneho množstva a druhu vami objednaného tovaru.
  • Primerané zabalenie objednaného tovaru.
  • Odoslanie tovaru v dohodnutej lehote (v prípade vyčerpania skladových zásob bude dodacia lehota dohodnutá so zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu).
  • Vystavenie a pribalenie daňového dokladu.

Neručíme

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Keď sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom jeho údajov a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito. V prípade nekompletnej alebo nepravdivo vyplnenej objednávke má prevádzkovateľ právo odmietnuť prijatú objednávku

Reklamácia tovaru

V prípade reklamácie tovaru je potrebné doručiť e-mail na adresu vintex@vintex.sk alebo telefonicky kontaktovať našu predajňu na telefónnom čísle uvedenom v záložke „Kontakt“. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. /Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava/. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia či iné nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu www.vintex.sk.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Výrobok nám zašlite poštou na adresu: Hlavné námestie 11, 93601 Šahy, nepoškodený v pôvodnom obale s krátkou žiadosťou. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok mimo poštovného Vám budú obratom vrátené na Váš účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade spotrebiteľ.

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade:

a) ak si dá spotrebiteľ  vyhotoviť tovar v iných – neštandardných  rozmeroch / na zákazku /

b) ak spotrebiteľ použije, operie, prípadne inak zmení výrobok.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgán dozoru

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1
 odbor výkonu dozoru
 tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034
 faxl. č.: 037/ 7720 024
 e-mail: nt@soi.sk

Ak máte nejasnosti, pochybnosti, či vám niektorá časť nákupného poriadku nevyhovuje, kontaktujete nás, vždy sa snažíme zákazníkovi vyhovieť!

Ďakujem Vám za Váš záujem

VINTEX