Obchodné podmienky

V prípade, že navštevujete, prehliadate, objednávate alebo inak používate internetový obchod www.vintex.sk, súhlasíte bezvýhradne s Obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie.

Ceny a produkty

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu www.vintex.sk sú uvádzané vrátane 19% DPH. Všetky produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu sú vysokej kvality a je na ne poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a podľa záručných podmienok výrobcu.

Objednanie produktov

Odoslaním objednávky vybraných produktov zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednania s nákupným poriadkom e-shopu www.vintex.sk. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do nášho objednávkového systému (po prihlásení do systému s užívateľským menom a heslom) . Zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku pri objednávaní i dodatočne po prihlásení v systéme. Keď zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu poslaná kópia objednávky ako potvrdenie zapísaní objednávky do objednávkového systému www.vintex.sk. Keď sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Aktuálne spôsoby platby :

Zaplatením pri preberaní tovaru – Dobierka

  • tovar zaplatite pri preberaní
  • SR – poštovné a balné 5,28€
  • ČR – poštovné a balné 9,63€

Spôsob doručenia

  • Objednaný tovar vám bude doručený výhradne Slovenskou poštou. Inú formu doručovania objednávok momentálne neposkytujeme.
  • Tovar vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Doba doručenia je 7 – 18 pracovných dní od prijatia objednávky. Zvyčajne je doba dodania jeden alebo dva dni po objednávke.
  • Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru zákazníkovi už ďalší tovar neposielame a taktiež ho vyradíme z evidencie.

Garantujeme

  • Dodanie správneho množstva a druhu vami objednaného tovaru.
  • Primerané zabalenie objednaného tovaru.
  • Odoslanie tovaru v dohodnutej lehote (v prípade vyčerpania skladových zásob bude dodacia lehota dohodnutá so zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu).
  • Vystavenie a pribalenie daňového dokladu.

Neručíme

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Keď sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadaný e-mail, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom jeho údajov a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito. V prípade nekompletnej alebo nepravdivo vyplnenej objednávke má prevádzkovateľ právo odmietnuť prijatú objednávku

Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia či iné nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu www.vintex.sk.

Každý balík je označený originálnymi nálepkami – ktoré sú prelepené na zásielke. Pri porušení niektorej z nich odporúčame tovar neprebrať a ihneď nás kontaktovať.

Ak máte nejasnosti, pochybnosti, či vám niektorá časť nákupného poriadku nevyhovuje, kontaktujete nás, vždy sa snažíme zákazníkovi vyhovieť!

Ďakujem Vám za Váš záujem

VINTEX